Sorbenty univerzálne

Predstavujeme univerzálne priemyselné sorbenty (farba šedá)

Táto skupina univerzálnych sorbentov je vhodná predovšetkým na odstraňovanie odkvapov, rozliatych kvapalín a následkov havárií z pevných povrchov. Preventívne využitie sorbentov - nasadením do miest predpokladaného úniku nebezpečných kvapalín a ich následnému šíreniu. Tieto sorbenty sú schopné zachytiť akúkoľvek nebezpečnú kvapalinu, vrátane vody. Z tohto dôvodu, ich však nie je možné použiť pri odstraňovaní látok uniknutých na vodnú hladinu. Nedoporučuje sa tieto sorbenty používať ako preventívne vo vonkajšom prostredí (napr. v odkvapových vaničkách pod vozidlá stojace na voľných plochách). Sú odolné proti väčšine agresívnych chemikálií. Tieto sorbenty sú vhodné,  nie však obmedzené mimo iné na:

Kyseliny

kyselina sírová (96%); kyselina chlorovodíková (35%); kyselina dusičná (71%); kyselina ortofosforečná (85%); kyselina octová (95%); kyselina soľná (49%); kyselina chloristá (75%);

Leptadla

hydroxid sodný; hydroxid draselný; čpavok; trisodiumfosfát (TSP); uhličitan sodný; uhličitan vápenatý; vápenná voda.

Univerzálne sorbenty nie sú vhodné na používanie  s kyselinami a s leptadlami koncentrácie väčšej než 10%, alebo so silnými okysličovadlami ako sú organické
peroxidy; peroxid vodíka (30%) a koncentrované sírové, chloristé a dusičné kyseliny pri teplotách 60°C a vyšších.

Do skupiny univerzálnych sorbentov patrí:

E1000 - rohože; E1500S a E1500 - role; E348U - rukávy; EM36 - záťažová rola; GL150 - rola s nepriepustným
podkladom; G TUP - guľaté rohože na sudy; ODKVAPOVÉ VANIČKY; JOSYP - granulát.

Doporučujeme