Vitajte na stránkach firmy Johan Enviro s.r.o.

Firma Johan Enviro s.r.o., držiteľ certifikátu ISO 9001,  pôsobí na slovenskom trhu  od roku 1999 a za túto dobu našla so svojou ponukou uplatnenie  v širokom spektre nášho hospodárstva.
Ponúkame vysoko kvalitné sorpčné materiály, určené na zachytávanie nebezpečných látok ropného a chemického charakteru z hľadiska prevencie, na riešenie havarijných situácií tak na pevných plochách ako aj vo vodnom hospodárstve.

 

Naše produkty predstavujú predovšetkým:

Sorpčné materiály a súpravy na likvidáciu havárií a ekologických katastrof

V našej ponuke nájdete:

 

Oblasť využitia našich sorpčných materiálov a výrobkov v praxi:

  • Chemický, papierenský, strojárenský , plynárenský a ropný priemysel
  • Vodné hospodárstvo, lomy, bane, štrkoviská, pieskoviská, betonárne
  • Cestná, letecká, vodná a železničná doprava
  • Automobilový, spracovateľský, potravinársky priemysel
  • Zdravotníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, elektrárne, energetika

 

Pomáhame malým, ale aj veľkým firmám riešiť problémy týkajúce sa ich povinností, vyplývajúcich z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia a zabezpečenia bezpečnosti práce na pracoviskách. Prostredníctvom našich pracovníkov, ktorí vás osobne navštívia vo vašich prevádzkach, navrhneme najvhodnejšie riešenie.

Nami dodávané materiály spĺňajú tie najprísnejšie kritériá. 

9001