Vítejte na stránkách Johan ENVIRO.

Firma O.G.N. ČR s.r.o., držitel certifikátu ISO 9001, působí na českém trhu již od roku 1994 a za tuto dobu našla se svojí nabídkou uplatnění v širokém spektru našeho hospodářství.

Nabízíme vysoce kvalitní sorpční materiály určené pro zachytávání nebezpečných látek ropného a chemického charakteru z hlediska prevence a řešení havarijních situací jak na pevném povrchu tak i ve vodním hospodářství.

Naše produkty představují především:

Sorbenty - sorpční materiály - soupravy na likvidaci havárií 

V naší nabídce naleznete: 

Oblast využití našich sorbentních materiálů a výrobků v praxi:  

  • Chemický, papírenský, strojírenský a petrolejářský průmysl
  • Vodní hospodářství, lomy, doly, štěrkovny, pískovny, betonárky
  • Silniční, letecká, vodní a železniční doprava
  • Automobilový, zpracovatelský, potravinářský průmysl
  • Zdravotnictví, stavebnictví, zemědělství, elektrárny

 

Pomáháme malým, ale i velkým firmám řešit problémy týkající se jejich povinnosti vyplývající z hlediska ochrany životního prostředí a zachování bezpečnosti práce na pracovištích. Prostřednictvím našich pracovníků, kteří Vás osobně navštíví ve Vašich provozovnách, navrhneme nejvhodnější způsob řešení.


Námi dodávané materiály splňují ta nejpřísnější kritéria. 

9001