Materiály do koľajiska

Rola GL Extra a rola E1500 RR

role-e1500-gl-nazorne-2015

Role GL Extra má vynikajúce sorpčné vlastnosti a poskytuje ochranu proti rozliatiu nebezpečných kvapalín pri špecifických aplikáciách napr. železnice, sklady PHM, montážne jamy apod.. Zabráni úniku oleja z vlakových súprav , vsakujúci sa do koľajiska a následne ochráni pred znečistením spodné vody. Používajú sa väčšinou v staniciach vlakov, pri opravách a údržbe.

 

 

 

 

Rozmery: E1500RR šírka 1560 mm, dlžka 40m, GLExtra šírka 1490 mm, dlžka 40m
Hmotnosť balenie: E1500RR: 20 kg, GLExtra: 21 kg
Sorpčná schopnosť: E1500RR: 240l, GLExtra: 350l
Neobmedzená doba trvanlivosti

role-koleje role-koleje3 material-kolejiste