Sorbenty univerzální

Představujeme univerzální průmyslové sorbenty (barva šedá)

Tato skupina univerzálních sorbentů je vhodná především k odstraňování úkapů, rozlitých kapalin a následků havárií z pevných povrchů. Preventivní využití sorbentů - nasazením do míst předpokládaného úniku nebezpečných kapalin a jejich následnému šíření. Tyto sorbenty jsou schopny zachytit jakoukoliv nebezpečnou kapalinu, včetně vody. Z tohoto důvodu, je však nelze použít při odstraňování látek uniklých na vodní hladinu. Nedoporučuje se, tyto sorbenty používat jako preventivní ve venkovním prostředí (např. v úkapových vaničkách pod vozidly stojícími na volných plochách). Jsou odolné proti většině agresivních chemikálií. Tyto sorbenty jsou vhodné, nikoliv však omezené mj. na:

 

Kyseliny

kyselina sírová (96%); kyselina chlorovodíková (49%); kyselina dusičná (71%); kyselina ortofosforečná (85%); kyselina octová (95%); kyselina chloristá (75%);

Leptadla

hydroxid sodný; hydroxid draselný; čpavek; trisodiumfosfát (TSP); uhličitan sodný; uhličitan vápenatý; vápená voda.

Univerzální sorbenty nejsou vhodné pro užívání  s kyselinami a s leptadly koncentrace větší než 10%, nebo se silnými okysličovadly jako jsou organické
peroxidy; peroxid vodíku (30%) a koncentrované sírové, chloristé a dusičné kyseliny při teplotách 60°C a vyšších.

Do skupiny univerzálních sorbentů patří:

 E1000 - rohože; E1500S a E1500 - role; E348U - rukávy; EM36 - zátěžová role; GL150 - role s nepropustným
podkladem; G TUP - kulaté rohože na sudy; ÚKAPOVÉ VANIČKY;  JOSYP - granulát.