Sorbenty hydrofóbne

Predstavujeme hydrofóbne sorbenty (farba biela)

Rovnako ako šedé univerzálne sorbenty majú aj tieto biele hydrofóbne sorbenty vysokú sorpčnú schopnosť pre všetky organické uhlovodíky. Neprijímajú však vodu, ani vodné roztoky. Táto vlastnosť ich predurčuje nielen na použitie vo vonkajších priestoroch, ale i na zber ropných látok a organických chemikálií z vodnej hladiny. Do tejto skupiny patria i norné steny, ktoré dokážu nielen lokalizovať oblasť zasiahnutú haváriou, ale zároveň využíva svoju sorpčnú schopnosť na odstránenie nežiadúcich látok. Podobné použitie majú i olejové sorbenty - vaky, určené na zber ropných látok z hladiny jímek a nádrží.

Ďalšou oblasťou na využitie týchto hydrofóbnych sorbentov je filtrácia. Úspešne oddeľujú napr. rezné a chladiace emulzie, možno ich však použiť i na filtráciu vzduchu nasýteného vodnými parami s olejovou hmlou. Vzhľadom na ich priaznivé hygienické vlastnosti je možné použitie týchto sorbentov do klasických zariadení na filtráciu vzduchu. Dosiahnuté parametre sú hlboko pod limitom udávaným príslušnou normou. Na filtráciu sú sorbenty používáné prevažne vo forme vločiek alebo špagetiek.

Do skupiny hydrofóbnych sorbentov patrí:
E100M - rohože; E150M a E150SM - role; G TOP - guľaté rohože na sudy; ODKVAPOVÉ VANIČKY; E348P a E348PL -rukávy ; E10P - vaky; E810 a E810/B - norné steny; SPAGETEX - špagetky.
sorbenty hydrofóbne

Doporučujeme