Sorbenty hydrofobní  

Představujeme hydrofóbní sorbenty (barva bílá)

Stejně jako šedé univerzální sorbenty mají i tyto bílé hydrofóbní sorbenty vysokou sorpční schopnost pro veškeré organické uhlovodíky. Nepřijímají však vodu, ani vodní roztoky. Tato vlastnost jej předurčuje nejen pro použití ve venkovních prostorách, ale i ke sběru ropných látek a organických chemikálií z vodní hladiny. Do této skupiny patří i norné stěny, které dokáží nejen lokalizovat oblast zasaženou havárií, ale zároveň využívá svojí sorpční
schopnost, pro odstranění nežádoucích látek. Obdobné použití mají i olejové sorbenty - vaky, určené pro sběr ropných látek z hladiny jímek a nádrží.

Další oblastí pro využití těchto hydrofóbních sorbentů je filtrace. Úspěšně oddělují např. řezné a chladící emulze, lze je však použít i k filtraci vzduchu nasyceného vodními parami s olejovou mlhou. Vzhledem k jejich příznivým hygienickým vlastnostem je možné použití těchto sorbentů do klasických zařízení na filtraci vzduchu od prachových částic. Dosažené parametry jsou hluboko pod limitem udávanou příslušnou normou. Pro filtraci jsou sorbenty používány převážně ve formě vloček nebo nudliček.

Do skupiny hydrofóbních sorbentů patří:

E100M - rohože; E150M a E150SM - role; G TOP - kulaté rohože na sudy; ÚKAPOVÉ VANIČKY; E348P a E348PL -
rukávy; E10P - vaky; E810 a E810/B - norné stěny; SPAGETEX - nudličky.