Prostriedky pre likvidáciu havárií a ich dôsledkov

Predstavujeme ďalšiu časť nášho produktového portfólia

Táto skupina materiálov zahrňuje zásahové sady, havarijné balíčky, zásahové boxy na rýchle použitie v prípade havárie zložených z produktov firmy Johan ENVIRO. Malý havarijný balíček určený do motorových vozidiel perfektne zabezpečí mechanizmy pohybujúce sa napr. na stavbách, verejných komunikáciách. Ďalej tmely pre zastavenie unikajúcich látok a biodegradačný prípravok BAKTOROL 3000 na dekontamináciu zasiahnutých plôch.

Do tejto skupiny patrí: ESF153 - zásahová sada univerzálna; ESF203 - zásahová sada hydrofóbna; Havarijní balíček - určený do výbavy motorových vozidiel;
HAVARIJNÁ SÚPRAVA BOX; EFS - havarijný tmel; JOFIX - tmel na báze epoxidovej živice; JOBAND - oceľový tmel s bandážou; KANALIZAČNÉ UPCHÁVKY; BAKTOROL 3000 - biodetergent; UTIERKY JOHANEX; JOHATEX, JOHATEX - O; JOHAR; ZÁCHYTNÉ VANE.

Doporučujeme