• Čeština (Česká republika)
 • Slovenčina (Slovenská republika)

Vitajte na stránkach firmy Johan Enviro s.r.o.

Firma Johan Enviro s.r.o., držiteľ certifikátov ISO 9001, ISO 14001, pôsobí na slovenskom trhu  od roku 1999 a za túto dobu našla so svojou ponukou uplatnenie  v širokom spektre nášho hospodárstva.
Ponúkame vysoko kvalitné sorpčné materiály, určené na zachytávanie nebezpečných látok ropného a chemického charakteru z hľadiska prevencie, na riešenie havarijných situácií tak na pevných plochách ako aj vo vodnom hospodárstve.

 

Naše produkty predstavujú predovšetkým:

Sorpčné materiály a súpravy na likvidáciu havárií a ekologických katastrof

V našej ponuke nájdete:

 • Hydrofóbne sorbenty
 • Univerzálne sorbenty
 • Čistiace utierky
 • Špeciálne norné steny SKORBOOM
 • Záchytné vane
 • Tmely a kanalizačné upchávky
 • Granuláty
 • Zásahové a havarijné sady
 • Umývací stôl
 • Biodegradačné a iné roztoky
 • Prípravky na ochranu rúk

Oblasť využitia našich sorpčných materiálov a výrobkov v praxi:

 • Chemický, papierenský, strojárenský , plynárenský a ropný priemysel
 • Vodné hospodárstvo, lomy, bane, štrkoviská, pieskoviská, betonárne
 • Cestná, letecká, vodná a železničná doprava
 • Automobilový, spracovateľský, potravinársky priemysel
 • Zdravotníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, elektrárne, energetika

Pomáhame malým, ale aj veľkým firmám riešiť problémy týkajúce sa ich povinností, vyplývajúcich z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia a zabezpečenia bezpečnosti práce na pracoviskách. Prostredníctvom našich pracovníkov, ktorí vás osobne navštívia vo vašich prevádzkach, navrhneme najvhodnejšie riešenie.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Doporučujeme